Hvorfor SEO er mer verdifullt i det lange løp enn AdWords

sep 21, 2017

Search Engine Optimization, SEO eller søkemotoroptimalisering på norsk er rett og slett verktøyet for å bli bedre sett på nett – mer spesifikt i Google. Søkemotoroptimalisering er et verktøy for hvordan du kan bli mer synlig i Google sitt organiske søkeresultat, uten å betale Google for dette. Søkemotoroptimalisering er vanligvis et glemt verktøy av mange, og har fått et veldig oppsving de siste årene.

Det er en forskjell på søkemotoroptimalisering og søkemotormarkedsføring. Søkemotormarkedsføring handler om Google AdWords og hvordan du kan betale for at Google plasserer ditt internettside høyere opp i Google sitt søkeresultat.

Hva er nå egentlig AdWords?

AdWords er navnet på Googles annonsesystem. AdWords er en annonseplass hvor alle kan gå inn å by på spesifikke søkeord. Når du betaler for ordene, kobles Googles søkemotor ordene mot din internettside. Google AdWords er derfor en måte for deg og din bedrift å nå personer som leter etter noe på Google ved at de bruker spesifikke ord i sine søk etter varer og tjenester. Nedenfor forteller vi litt om vår tilnærming til Google Adwords og det som kalles PPC-annonsering.

Alle kan kjøpe annonser på Google. Dette er også litt av utfordringen. Annonsene dukker vanligvis kun opp når en person søker på Google. 20-30% av de som søker på Google klikker på betalte annonser, mens resten av de som søker på Google klikker på de ubetalte eller organiske søkeresultatene. Hvis du har en høyere plassering på Google sin søkeliste vil du få flere treff enn på en betalt annonse, fordi flere klikker på søkeresultater fra listen enn på annonser. De mest populære betalte annonsene oppnår en klikkprosent på opptil 65%.

Tekstannonsene i Google AdWords har visse begrensninger. Overskriften i annonsen er en hyperlink på maksimalt 25 tegn. Deretter består annonsen av to linjer tekst på maksimalt 35 tegn hver. Annonsen avsluttes med en linje bestående av adressen til din internett side. Du kan fint utvide annonsen med forskjellige tillegg som telefonnummer, slagord eller lenker. Men, som avsnittet viser er det begrensninger. Klikker noen på link til din side får de mye mer informasjon og flott grafikk eller bilder.

AdWords koster

Du må betale for å bruke Google AdWords. AdWords bruker PPC-modellen, som betyr Pay-Per-Click. Du må altså betale Google for hver gang noen klikker på Google annonsen din. AdWords-annonsering kalles derfor PPC eller også søkemotormarkedsføring. 70% av Googles totale inntekter kommer fra AdWords. Det kan fort bli mye penger på klikk.

Du som kunde betaler ikke når Google annonsen vises på Google, men kun hver gang noen klikker på annonsen. Da flere betaler for annonser er rangeringen av annonser viktig. Google rangerer annonsene etter blant annet hvor mye du betaler per klikk, historisk klikkrate, samt annonsens relevans og kvalitet og den tilhørende landingssiden. Google måler kombinasjonen av disse faktorene og gir en QualityScore. QualityScore er grunnlaget for den endelige rangeringen av annonsen. Desto høyere QualityScore, desto høyere vil annonsen rangere i søkeresultatet.

Markedsføring på internett krever en overordnet digital markedsføringsstrategi. Vår merverdi for din bedrift er nettopp utviklingen og gjennomføringen av din digitale markedsføringsstrategi. AdWords er et aspekt av en slik helhetlig strategi. En helhetlig digital markedsføringsstrategi krever en kombinasjon av Google AdWords, søkemotoroptimalisering (SEO) og annonser på sosiale medier (Facebook og lignende).

Hvordan fungerer egentlig SEO?

SEO er navnet på verktøyet som får deg til å bli bedre sett på nett. SEO hjelper deg å komme deg nærmere toppen av Google sitt søkeresultat. Hva kreves? To ting kreves for å bli mer synlig i Google sitt søkeresultat: relevans og autoritet.

Relevans og autoritet

Relevans handler om Googles konstante forsøk på å gi søkerne deres mest relevante søkeresultat først. Google viser kun søkerne internettsider som inneholder innhold søkeren ser etter. Har ikke din side ord eller innhold som tilsvarer søkernes søk vises du ikke i søkernes søkeresultat. For å illustrere kan du tenke deg en søker som leter etter møbelrekvisita. Søker skriver inn ”puter”. Hvis du da selger møbler og rekvisita men ikke har noe skrevet om puter, så vises ikke du i Google sitt søkeresultat da du ikke har innholdet søkeren ser etter. Intet innhold ingen trafikk.

Autoritet handler om hvordan Google først plukker ut alle internettsidene som tilbyr innholdet søkeren har søkt etter, deretter sorterer Google resultatene etter hvor mye Google stoler på nettstedet. Autoritet handler spesifikt om hvordan Google gjør vurdering rundt ”stoler på”. Dette er uttrykt matematisk og avhenger til stor grad av hvor mange som lenker inn til din internettside.

Jo flere som lenker inn til din internettside jo bedre er det for deg. Google tror nemlig at mengden lenker gjør din side mer tillitsfull. Google gir alle internettsider en tillits score fra 0-10 (hvor 10 er best), som kalles PageRank. PageRank er en av flere kriterier Google bruker for å evaluere og måle din tillitt og autoritet. Jo høyere tillit Google har til ditt innhold jo høyere opp på Google sitt søkeresultat kommer din internettside.

Er du interessert til å vite hvor mange som søker etter ord du har i ditt innhold? Google Keyword Planner er verktøyet som hjelper deg til å vite dette. Du skriver inn noen fraser som du gjerne vil at søkere skal finne deg etter deretter forteller Google deg antall søkere per måned. Bruk deretter verktøyet Tiny Ranker, som forteller deg hvilken plassering din internettside rangerer på for hvert av søkeordene i Google sitt søkeresultat. Nå har du et godt utgangspunkt for å vite hvor stort potensial du har til å forbedre din internettside i Google sitt søkeresultat.

Optimalisering foregår slik:

  • Produser godt, klart og relevant innhold for dine internettsider.
  • Identifiser dine nøkkelord og pass på at de nevnes nok ganger i ditt innhold. Søkeordstetthet bør ligge på mellom 2-5%.
  • Pass på at lenker til artikler, titler, overskrifter og annen tekst sender sterke signaler til Google om artikkelens innhold.
  • Ta kontakt med oss for en god SEO analyse. Du kan også bruke gratis programmer som SEO Site Checkup for å analysere dine internettsider.
  • Overvåk rangeringene dine i Google med programmer som TinyRanker.
  • Bruk Google Analytics og Google Search Console til å optimalisere dine søk.

La oss hjelpe deg til å bli bedre sett på nett

Har du lest dette ser du nok viktigheten av søkemotoroptimalisering i din digitale markedsførings strategi. Pear er landets mest effektive firma innen SEO og søkemotoroptimalisering. Våre ansatte har jobbet med SEO og søkemotoroptimalisering hos store firmaer før de startet hos oss. Vi holder til sentralt i Fredrikstad med et globalt nettverk. Ta kontakt igjennom vårt kontaktskjema eller kom innom for en prat om hvordan vi kan hjelpe deg til å bli bedre sett på nett gjennom digital synlighet og søkemotoroptimalisering.